ภารกิจขององค์กร (Missions)

     มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ลดการสูญเสียกำลังการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรหยุดทำงาน โดยสาเหตุมาจากการชำรุดของแผ่นวงจร ต้องใช้เวลานานในการซื้อจากต่างประเทศ การซ่อมจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ การสื่อสารในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากการเปิดเสรี การชำรุดของแผ่นวงจรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุน เพิ่มมากขึ้น การซ่อมช่วยลดต้นทุนได้ บริษัทรับซ่อม ช่างอิสระและนักขาย ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาและเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์หรืออะไหล่หายากจากต่างประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว