นโยบายด้านบุคลากรและคุณภาพ

     เนื่องจากการตรวจซ่อมเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ทางพนักงานช่างทุกคนต้องได้รับการฝึกอย่างน้อยหกเดือน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละประเภท