คู่มือรุ่นต่างๆดังนี้ (ขออภัยกำลังปรังปรุงข้อมูลในส่วนนี้)

 •  Inverter ABB
 •  Inverter Siemens
 •  Inverter Frecon
 •  Inverter Danfoss
 •  Inverter Omron
 •  Inverter National
 •  Inverter Sumitomo
 •  Inverter Hitachi
 •  Inverter LG
 •  Inverter Delta
 •  Inverter Lenze
 •  Inverter Panasonic
 •  Inverter Yaskawa
 •  Inverter Mitsubishi
 •  Inverter Samco
 •  Inverter Universal
 •  Inverter Fuji
 •  Inverter Allen-Bradley
 •  Inverter Sew
 •  Inverter Eric
 •  Inverter Telemecanique
 •  Inverter Control Techniques
 •  Inverter Toshiba
 •  Inverter Vacon