ประวัติความเป็นมา (Background)

     จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งในการขาย และสอนการตรวจซ่อม แผ่นวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการ และเอกชน ต่างประสบปัญหาใกล้เคียงกัน ในกรณีอุปกรณ์เหล้านี้เสีย การซื้อใหม่จากผู้ผลิตจะเสียเวลามาก บางครั้งอาจเลิกผลิตไปแล้ว การซ่อมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหานี้

     ในกรณีของผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ประจำได้เนื่องจาก ค่าแรงค่อนข้างสูง ถ้าเกิดปัญหากับเครื่องจักร การเรียกช่างเข้ามาอาจเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ไม่มีประสบการณ์มากพอ ซ่อมอาการเสียเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา หรือช่างที่ชำนาญอาจคิดค่าบริการเกินจริง ทางเราได้รวบรวมทีมงาน และก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2545 และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี.